Ivan Beňa

Rating a informácie o Ivan Beňa

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ivan Beňa 12961 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 90908. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 89.5127% spoločností je horších ako Ivan Beňa.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ivan Beňa" href="http://ivan-bena.sk-rating.com/">
   <img src="http://ivan-bena.sk-rating.com/ivan-bena.png" width="150" height="25" alt="Rating Ivan Beňa" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ivan Beňa

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia